O MNIE

Witam Państwa,

Niniejsza strona powstała celem przedstawienia mojej osoby oraz zakresu działań, jakie wykonuję na co dzień. Jest ona swoistym ułatwieniem nawiązania ze mną kontaktu z uwagi na pełnione przeze mnie funkcje.

Zajmuję się szeroko pojętą ochroną danych jak i danych osobowych. Jako wieloletni wykładowca, audytor oraz Inspektor Ochrony Danych cenię profesjonalizm, rzetelność oraz praktyczne podejście wobec realizacji przepisów prawa. 

Na co dzień pełnię funkcje takie jak:

 • doradca z zakresu ochrony danych osobowych,
 • Inspektor Ochrony Danych w jednostkach publicznych takich jak Sądy, Starostwa, Urzędy, pomoc społeczna, oświata i kultura oraz sektorze niepublicznym tj. energetyka, telekomunikacja, transport, produkcja żywności.
 • audytor wiodący normy PN-EN ISO/IEC 27001,
 • audytor wiodący normy PN-EN ISO 22301,
 • szkoleniowiec z zakresu ustaw i adekwatnych do nich rozporządzeń:
   • ustawa o ochronie danych osobowych,
   • ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (w szczególności rozporządzenie Krajowych Ram Interoperacyjności),
   • ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa,
   • ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO),
   • ustawa o dostępie do informacji publicznej,
   • ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
   • ustawa o finansach publicznych (kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych),
 • szkoleniowiec z zakresu kompetencji miękkich, kluczowych w biznesie i administracji publicznej.

Od kilku lat szkolę oraz audytuję jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne oraz szeroko rozumiany sektor prywatny (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki prawa handlowego) – w sumie ponad 300 szkoleń i 150 audytów. Nie jest mi obca problematyka bezpieczeństwa informacji między innymi: administracji publicznej, pomocy społecznej, placówek oświatowych, organizacji, którym zlecono wykonywanie zadań publicznych, jednostek sektora medycznego czy branży handlowo-usługowej.

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia strony organizacji, której jestem współtwórcą.


Sylwia Kochman

www.iso-lex.pl    |    www.audytkri.pl